side_banner

Varm vinter og varmt hjerte – omsorg for sanitetsarbeidere


22. september 2022 lanserte Royal Holdings Group en kampanje for å ta vare på sanitetsarbeidere, bringe varme og omsorg til dem og hylle sanitetsarbeiderne som jobber på det laveste nivået.

nyheter 1

Sanitetsarbeidere er byens kosmetologer.Uten deres harde arbeid ville det ikke vært noe rent miljø i byen.De påtar seg det strålende oppdraget med å "rydde byen og gagne folket" og er under press av arbeidsintensitet.De har alltid vært oppe tidlig om morgenen og sent på natta, og de kan fortsatt sees på ferier, og de har kjempet i frontlinjen av sanitetsarbeidet i lang tid under stekende sol i stekende sommer.For dette formål håper vi å gjøre vår del for dem gjennom vår innsats, og håper også å vekke samfunnets oppmerksomhet.

nyheter 2

Oppfordre folk fra alle samfunnslag til å delta aktivt i omsorgen for miljøsanering, redusere byrden til sanitetsarbeidere ved å redusere forsøpling og leve et sivilisert liv, ta vare på sanitetsarbeidere og respektere arbeidsresultatene til sanitetsarbeidere.La oss bygge vakre, rene, grønne og egnede Den nye Taiyuan av bolig.

nyheter 3

Innleggstid: 16. november 2022